Maak content van hoge kwaliteit: tips uit Google’s eigen stijlgids

Om goed te scoren in de zoekmachines heb je goede content (inhoud) nodig. Ik praat hier niet over de standaard blogposts die je meestal ziet, maar over – wat Google noemt – kwaliteitscontent.

Je hebt zeer goede teksten nodig, liefst ook video’s van hoge kwaliteit, aantrekkelijke foto’s, infographics, alles wat bezoekers naar je website trekt, wat ze kunnen delen, wat ze aanzet om jouw product of dienst te kopen of zich in te schrijven voor jouw nieuwsbrief.

Google benadrukt het belang van kwaliteitscontent al heel lang, maar heeft eigenlijk nooit gezegd wat zij onder kwaliteitscontent verstaat.

Search Engine Land meldde op 11 oktober 2017 dat Google in september 2017 een aantal stijlgidsen online heeft gezet om hun eigen content schrijvers te helpen content van uitstekende kwaliteit te maken.

De belangrijkste stijlgids voor ons contentmakers is de Google Developer Documentation Style Guide. De ontwikkelaars van Google gebruiken deze stijlgids om duidelijke documentatie voor hun producten te schrijven.

De stijlgids is gemaakt voor het schrijven van Engelstalige teksten, maar veel van deze stijlrichtlijnen kun wij als contentmakers goed gebruiken om de kwaliteit van onze eigen content op te krikken van goed naar uitstekend.

Google’s stijltips voor contentmakers

De stijlgids is zeer uitgebreid, té uitgebreid om hier helemaal te beschrijven. Gelukkig geeft Google een overzicht van de belangrijkste tips en technieken uit de stijlgids:

Maak content van hoge kwaliteit: tips uit Google's eigen stijlgids

Toon en inhoud

Schrijf zoals je spreekt, en wees vriendelijk zonder té persoonlijk te worden.

Probeer alleen niet precies zo te schrijven zoals je spreekt. Je gebruikt waarschijnlijk veel meer woorden wanneer je spreekt dan er echt nodig zijn om je punt te maken.

Schrijf op conversatietoon – normale omgangstoon – in plaats van op formele toon, behalve wanneer de etiquette in jouw bedrijf of niche dat vereist. Wees niet te vermakelijk, maar wees ook niet te droog. Laat je menselijkheid er af en toe doorheen schijnen.

Vermijd onder meer:

 • modewoorden (buzzwords) en technisch jargon.
 • bijdehante opmerkingen.
 • opvulzinnen als “let op dat” en “op dit moment”.
 • hakkerige en langgerekte zinnen.
 • dat je alle zinnen met met dezelfde woorden begint, zoals “je kunt …” of “klik nu”.
 • moderne culturele verwijzingen, behalve wanneer jouw blogposts een vluchtig karakter hebben.
 • grappen ten koste van klanten, concurrenten, of anderen.
 • uitroeptekens! Behalve als het écht heel opwindend is.
 • lollig en mal taalgebruik.
 • het door elkaar halen van metaforen, of het te ver doortrekken van een metafoor.
 • grappige zinnen die niet echt te maken hebben met het onderwerp, die veel extra woorden nodig hebben om hun punt te maken, of die obscure informatie bevatten.
 • zinsformuleringen die een groep mensen zwart maakt of beledigt.
 • zinnen zoals “doe gewoon dit” of “het is zo eenvoudig” of “het is makkelijk” in een beschrijving van een procedure, tenzij het echt een buitengewoon eenvoudige of makkelijke procedure is.

Gebruik beschrijvende linkteksten

Op je website gebruik je links om de lezer naar een andere pagina of website te sturen. Dat is de ruggengraat van het internet: zonder links geen internet.

Zorg ervoor dat de linktekst beschrijft wat de lezer gaat zien wanneer hij op die linkt klikt. Dat kan op twee manieren:

 • je gebruikt de exacte titel van de pagina waar de link naar verwijst, of
 • je geeft een omschrijving van de pagina waar de link naar verwijst

Ik linkte bijvoorbeeld een aantal alinea’s eerder naar de highlights pagina van Google’s stijlgids met de woorden “overzicht van de belangrijkste tips en technieken”. Dat beschrijft wat je op die pagina tegenkomt.

Wat je niet moet doen in een linktekst:

 • gebruik niet de woorden “klik hier”. Het beschrijft niet wat er komt, is slecht voor de toegankelijkheid van de pagina, en is slecht voor mensen die de pagina “scannen”.
 • gebruik niet woorden als “dit document” of “deze pagina”. “Deze” kan worden opgevat als “de pagina die je nu leest” in plaats van “de pagina waar ik naar verwijs”.
 • gebruik geen URL als linktekst. Dat is niet duidelijk, en het loopt niet lekker in een zin. Gebruik de titel of een omschrijving van de pagina als linktekst.

Schrijf toegankelijke teksten

Je schrijft content voor iedereen, ook voor mensen met een visuele handicap die gebruik moeten maken van hulpmiddelen om jouw teksten te lezen. En ook mensen die de taal niet goed machtig zijn willen je content lezen.

Maak je teksten daarom zo toegankelijk mogelijk:

 • gebruik correcte grammatica.
 • gebruik leestekens op de juiste plaatsen.
 • schrijf duidelijke, eenvoudige zinnen.
 • wees consequent in je taalgebruik.
 • vermijd jargon, dialect, en straattaal.
 • gebruik geen zwevende bepalingen.
 • gebruik de eenvoudigste terminologie.
 • let op welke kleuren je gebruikt. Mensen die kleurenblind zijn zien vaak het verschil niet tussen rood en groen.
 • zorg dat de kleur van je tekst goed leesbaar is op de kleur van de achtergrond. Bij twijfel, gebruik zwart op wit.

Schrijf voor een breed publiek

Google schrijft documentatie die vertaald wordt voor een wereldwijd publiek in veel verschillende talen. Een aantal tips, die zij geven om hier rekening mee te houden bij het schrijven van de originele Engelse tekst, hebben ook hun waarde voor jouw publiek, of je content vertaald gaat worden of niet:

 • schrijf korte, duidelijke zinnen. Korte zinnen worden makkelijker begrepen door je publiek.
 • wees consequent in je teksten. Gebruik je een bepaalde woord voor een bepaald concept op de ene plaats, gebruik datzelfde woord dan ook op andere plaatsen voor datzelfde concept. Laat dat woord ook geen verschillende betekenissen hebben.
 • vermijd afkortingen zoveel mogelijk. Gebruik de hele term op z’n minst wanneer het de eerste keer voorkomt in je tekst.
 • gebruik niet teveel bepalingen. Voorbeeld: een groot, oud, krakend, eng huis. Maximaal twee bepalingen is voldoende.

Taal en grammatica

Schrijf in de tweede persoon

Probeer de persoon voor wie je schrijft zoveel mogelijk direct aan te spreken. Gebruik “je” of “u” in plaats van “wij”, of vermijdt het gebruik van de persoonsvorm wanneer het niet echt nodig is.

De stijlgids geeft een aantal goede voorbeelden van zinnen die wel en niet in de tweede persoon zijn geschreven.

Gebruik de actieve of bedrijvende vorm

Bij de actieve of bedrijvende vorm voert het onderwerp de handeling uit, bijvoorbeeld:

 • ik schrijf de tekst
 • hij voert de hond

Bij de passieve of lijdende vorm ligt de nadruk op de handeling, niet op het onderwerp:

 • de tekst wordt door mij geschreven
 • de hond wordt door hem gevoerd

De actieve vorm is duidelijker en directer, en heeft de voorkeur. De passieve vorm is vager, gebruikt meer woorden, en past beter bij formele teksten en wetenschappelijke verhandelingen.

Gebruik de standaard Nederlandse spelling

Probeer zoveel mogelijk de officiële spellingsregels van de Nederlandse taal te gebruiken. Dit maakt je content duidelijker en professioneler.

Twijfel je wat de juiste spelling van een woord is, gebruik dan de website van Onze Taal of van Van Dale, of schaf Van Dale’s Groene Boekje met de officiële spelling van alle Nederlandse woorden aan.

Formatteren, interpunctie en lijsten

Hoofdletters en kleine letters

De Engelse taal heeft andere regels voor het formatteren van teksten dan de Nederlandse taal.

Taaladvies geeft je een uitgebreid overzicht van wanneer je een hoofdletter of een kleine letter gebruikt in de Nederlandse taal.

Leestekens

In de Engelse taal gelden ook andere regels voor het organiseren van teksten, en het gebruik en de plaats van leestekens in de tekst.

Taaladvies biedt een uitgebreid overzicht van het juiste gebruik van leestekens in de Nederlandse taal.

Opsommingen en lijsten

Opsommingen worden veel gebruikt in online teksten om tekst gestructureerd weer te geven. Gebruik je een teken vóór de opsommingen, dan worden de opsommingen lijsten genoemd.

De meest gebruikte soorten lijsten zijn:

 • Een genummerde lijst – beginnend met cijfers of kleine letters – is geschikt om een opeenvolgende reeks stappen in een procedure te beschrijven. Bijvoorbeeld:
  1. Pak de halter op
  2. Doe de oefening
  3. Leg de halter neer
 • Een geletterde lijst – beginnend met hoofdletters – geeft exclusieve opties waartussen je kunt kiezen. Bijvoorbeeld:
  A. hond
  B. kat
  C. konijn
 • Een lijst met bullets is een opsomming van gegevens die geen opties zijn en geen reeks stappen. Deze lijst en de lijsten in de rest van de tekst zijn lijsten met bullets.

Gebruik de stijlgids voor jouw eigen kwaliteitscontent

De stijlgids geeft je een idee van wat Google ziet als belangrijk voor content van hoge kwaliteit. De gids is geschreven voor ontwikkelaars die documentatie schrijven, maar je kunt hier zeker tips uithalen die jouw content naar een hoger niveau kan tillen.

Maak gebruik van Google’s stijlgids bij het maken van jouw eigen kwaliteitscontent.