WordPress Gids

Berichten en het berichten-overzicht

Bijgewerkt tot WordPress versie 5.9.1

Binnen WordPress werk je met berichten en pagina’s.

Berichten – beter bekend als blog posts, posts, of tegenwoordig gewoon als blogs – zijn pagina’s die – meestal – tijdsafhankelijk zijn. Nieuwsberichten vallen onder berichten, maar ook artikelen worden meestal als bericht geplaatst.

Berichten vallen onder een categorie, kunnen tags meekrijgen, staan op je recente berichtenlijst, worden gearchiveerd, en staan in de RSS feed van je site.

Met WordPress kun je een onbeperkte hoeveelheid berichten maken.

Berichten bekijken

Om de pagina’s op je WordPress site te bekijken klik je in het admin navigatiemenu op Berichten. Dit opent het Berichten scherm of het berichten-overzicht:

Het Berichten scherm of het berichten-overzicht

Schermelementen

Het Berichten scherm heeft – naast het berichten-overzicht – nog meer elementen. Per element vertel ik waar deze staat en waar het voor dient. De elementen van het berichten-overzicht zelf beschrijf ik na de schermelementen.

Schermopties

Rechts bovenin het scherm staat de Schermopties tab. Deze laat je selecteren welke kolommen in het overzicht je wel of niet wilt zien, en hoeveel berichten je per pagina in het berichten-overzicht wilt zien: Schermopties tab op de Berichten pagina

Klik je op de Schermopties tab, dan duwt het instellingenscherm het berichten-overzicht naar beneden om de schermopties weer te geven:

Schermopties scherm op de Berichten pagina

Onder het kopje Kolommen staan alle kolommen die je kunt selecteren in het berichten-overzicht. Standaard staan er vijf kolommen in het overzicht:

 • Auteur: de schrijver van het bericht.
 • Categorieën: de categorie of categorieën waarin het bericht is opgenomen.
 • Tags: de tag of tags die aan het bericht zijn meegegeven.
 • Reacties: het aantal reacties op het bericht.
 • Datum: de datum van bijwerken of publicatie van het bericht.

Je kunt een kolom op het overzicht laten zien door een vinkje voor de kolomnaam te zetten of verbergen door het vinkje voor de kolomnaam weg te halen. Maak je bijvoorbeeld geen gebruik van tags in je bericht, dan kun je die kolom verbergen.

Een plugin als Admin Columns geven je de mogelijkheid om meer voor jou belangrijke informatie in de lijst weer te geven. De namen van die informatie verschijnen dan ook in de scherminstellingen.

Onder de kolommen staat Paginering, het aantal items (in dit geval het aantal berichten) dat je in het berichten-overzicht te zien krijgt voor er meerdere pagina’s worden aangemaakt. Standaard staan er 20 berichten in het overzicht. Dit kun je verhogen, maar hou in de gaten dat dit overweldigend kan zijn. Klik na het veranderen van het aantal op de Toepassen knop.

Zijn er meer items dan het aantal in het vak, dan worden de overige items op een tweede, derde, of nog hogere pagina getoond. Je kunt navigeren tussen deze pagina’s via de paginanavigatie die rechtsboven in het scherm direct onder de Berichten zoeken knop verschijnt:

Berichten zoeken optie op de Berichten pagina

Onder Weergavemodus kun je kiezen tussen:

 • compacte weergave (de standaard weergave), of
 • uitgebreide weergave, waarbij onder iedere paginanaam de pagina-opties staan:

  Uitgebreide weergave op de Berichten pagina

Help

Naast de Scherminstellingen-tab staat de Help-tab. De Help knop geeft (een beetje) aanvullende informatie over het Berichten scherm, plus links
naar technische uitleg over het Berichten scherm en het Ondersteuningsforum van WordPress: Help tab op de Berichten pagina

Nieuw bericht

Naast de titel Berichten staan de Nieuw bericht knop. Deze opent een nieuw, leeg bericht in de blok editor: Nieuw bericht knop op de Berichten pagina

Statusoverzicht

Direct onder de titel Berichten staat het statusoverzicht:

Bericht statusoverzicht op de Berichten pagina

Het statusoverzicht toont:

 • Alle: het totale aantal berichten op de site.
 • Gepubliceerd: het aantal gepubliceerde berichten op de site, inclusief de gepubliceerde berichten met een wachtwoord.
 • Sticky: het aantal berichten op de site die zijn gepubliceerd met status Sticky. Een sticky post is een post die bovenaan je blogpagina blijft ‘plakken’ en op de voorpagina van je blog blijft staan.
 • Concept: het aantal berichten op de site die status Concept hebben en nog niet gepubliceerd zijn.
 • Wachtend: het aantal berichten op de site met status Wachtend die wachten op input van anderen en nog niet gepubliceerd zijn.
 • Privé: het aantal berichten op de site die zijn gepubliceerd met status Privé.
 • Prullenbak: het aantal berichten dat naar de prullenbak is verplaatst.

Zijn er geen berichten met een bepaalde status, dan staat deze status ook niet in het rijtje.

Klik je op één van de blauwe statusnamen, dan worden alleen de berichten die aan die status voldoen getoond.

Berichten zoeken

Rechtsboven, net onder de Scherminstellingen-knop en de Hulp-knop, staat de functie Berichten zoeken:

Berichten zoeken optie op de Berichten pagina

Zoek je een pagina of meerdere pagina’s, typ dan de term(en) die je zoekt in het vak naast de knop en klik op de Berichten zoeken knop.

Met behulp van deze functie kun je zoeken op een berichttitel, maar de functie is krachtiger dan dat. Berichten zoeken zoekt ook in de tekst en zelfs in de broncode van de pagina’s. Dit is erg handig wanneer je bijvoorbeeld een shortcode op een pagina hebt gezet en deze snel wilt vinden.

Onder de Berichten zoeken functie staat het aantal items in de lijst. Is er geen zoekopdracht uitgevoerd, dan staat hier het totale aantal pagina’s in de lijst. Na een zoekopdracht staat hier het aantal items dat aan die zoekopdracht voldoet. Wil je weer alle pagina’s laten zien, klik dan op Alle in het statusoverzicht.

Bulkacties

De Bulkacties functie (bovenaan en onderaan de pagina) laat je één bericht of van meerdere berichten tegelijk snel bewerken of in de prullenbak zetten:

Bulkacties functie op de Berichten pagina

Selecteer één of meerdere berichten door een vinkje in het vakje voor de berichttitel van de berichten te zetten. Klik op Bulkacties, selecteer een actie en klik op de Toepassen knop.

Het bewerken van gegevens van een aantal berichten tegelijk heet bulkbewerken, en kan erg handig zijn wanneer je bijvoorbeeld voor een aantal berichten tegelijkertijd de reacties uit wilt zetten.

Datumfilter

Het Datumfilter laat je de berichten oproepen die in een bepaalde maand gepubliceerd zijn:

Datumfilter op de Berichten pagina

Klik op Alle datums en er verschijnt een lijst met alle maanden waarin berichten zijn gepubliceerd. Klik op een maand om deze te selecteren en klik op de Filter knop.

Bij een groot blog kan het misschien makkelijk zijn om te bekijken welke berichten er in een bepaalde maand zijn gepubliceerd, maar zelf gebruik ik het datumfilter nooit.

Categoriefilter

Het Datumfilter laat je de berichten oproepen die aan een bepaalde categorie hangen:

Categoriefilter op de Berichten pagina

Klik op Alle categorieën en er verschijnt een lijst met alle categorieën waarin berichten zijn gepubliceerd. Klik op een categorie om deze te selecteren en klik op de Filter knop.

Berichten-overzicht elementen

Ook het berichten-overzicht bestaat uit verschillende elementen. Ik vertel per element waar deze staat en waar het voor dient.

Kolomkoppen en sorteren

Je kunt het berichten-overzicht sorteren op een kolom waarvan de kolomtitel blauw (een link) is. Standaard staat het berichten-overzicht van nieuw naar oud gesorteerd op de datum.

Klik je op een kolomtitel, dan wordt de lijst oplopend gesorteerd (van klein naar groot) op de kolominhoud (er staat dan een naast de kolomnaam). Klik je nogmaals op dezelfde kolomtitel, dan wordt de lijst aflopen gesorteerd ( er staat dan een naast de kolomnaam).

Bericht-opties

Klik je op de titel van een pagina, dan opent het bericht in de blok editor. Beweeg je met je muis over de titel van een bericht, dan verschijnen onder de titel vier opties waarop je kunt klikken: Bericht-opties op de Berichten pagina

Deze opties zijn:

 • Bewerken: opent het bericht in de blok editor.
 • Snel bewerken: opent het Snel bewerken scherm voor het bericht.
 • Prullenbak: verplaatst het bericht naar de prullenbak.
 • Bekijken: opent het bericht in de browser. Let wel: het bericht opent in dezelfde browsertab als je site. Wil je het bericht in een nieuwe tab bekijken, hou dan de Ctrl knop ingedrukt en klik op Bekijken.

Titel

De kolom Titel bevat de titel van de berichten. Is een bericht gewoon gepubliceerd, dan staat er niets achter de titel van de pagina (hierboven bijvoorbeeld Bericht 1). Zo niet, dan staat de status achter de titel:

 • Is een bericht nog niet gepubliceerd, dan staat er de status Concept.
 • Is een bericht privé gepubliceerd, dan staat er de status Privé.
 • Is een bericht als sticky gepubliceerd, dan staat er de status Sticky.
 • Wacht een bericht op beoordeling door anderen, dan staat er de status Wachtend.
 • Is de bericht beschermd met een wachtwoord, dan staat er als status Beschermd met wachtwoord.

De statusnaam achter de titel maakt het voor jou als sitebeheerder eenvoudig om te zien wat de status van een bericht is.

Auteur

De kolom Auteur bevat de naam van de schrijver van het bericht. De auteurnaam is een link, en toont alle berichten die deze auteur heeft geschreven op de site.

Categorieën

De kolom Categorieën bevat de categorie of categorieën waarin het bericht is geplaatst. De categorienaam is een link, en toont alle berichten die in deze categorie zijn geplaatst.

Tags

De kolom Tags bevat de tag of tags die aan het bericht zijn meegegeven. De tagnaam is een link, en toont alle berichten die in deze tag zijn geplaatst.

Reacties

In de kolom Reacties () staat het aantal reacties dat het bericht heeft gekregen.

 • Staat er een lang streepje (—) dan heeft het bericht nog geen reacties gehad.
 • Staat er een gesprekswolkje met een getal, dan heeft het bericht het aantal reacties gehad dat in het wolkje staat.

Klik je op het wolkje, dan word je naar de Reacties pagina gebracht met daarin alle reacties op alleen dit bericht.

Datum

De kolom Datum toont de datum waarop het bericht is bijgewerkt of gepubliceerd.