WordPress Gids

Pagina’s en het pagina-overzicht

Bijgewerkt tot WordPress versie 5.9.1

Binnen WordPress werk je met berichten en pagina’s.

Pagina’s bevatten een statische, op zichzelf staande inhoud, en staan los van berichten. Ze worden gebruikt om informatie die niet of niet vaak veranderd op de site te zetten. Voorbeelden van pagina’s zijn een Over Ons pagina, een Diensten pagina, en een Contact pagina.

Pagina’s kunnen een hiërarchie hebben. Deze pagina, bijvoorbeeld, is een sub-pagina of kind-pagina van pagina Berichten en pagina’s in WordPress. Je kunt pagina’s niet in verschillende categorieën indelen, en je kunt een pagina geen tags meegeven.

Met WordPress kun je een onbeperkte hoeveelheid pagina’s maken.

Pagina’s bekijken

Om de pagina’s op je WordPress site te bekijken klik je in het admin navigatiemenu op Pagina’s. Dit opent het Pagina’s scherm of het pagina-overzicht:

Het Pagina’s scherm of het pagina-overzicht

Schermelementen

Het Pagina’s scherm heeft – naast het pagina-overzicht – nog meer elementen. Per element vertel ik waar deze staat en waar het voor dient. De elementen van het pagina-overzicht zelf beschrijf ik na de schermelementen.

Schermopties

Rechts bovenin het scherm staat de Schermopties tab. Deze laat je selecteren welke kolommen in het overzicht je wel of niet wilt zien, en hoeveel pagina’s je per pagina in het pagina-overzicht wilt zien: Schermopties tab op de Pagina's pagina

Klik je op de Schermopties tab, dan duwt het instellingenscherm het pagina-overzicht naar beneden om de schermopties weer te geven:

Schermopties scherm op de Pagina's pagina

Onder het kopje Kolommen staan alle kolommen die je kunt selecteren in het pagina-overzicht. Standaard staan er drie kolommen in het overzicht:

 • Auteur: de schrijver van de pagina.
 • Reacties: het aantal reacties op de pagina.
 • Datum: de datum van bijwerken of publicatie van de pagina.

Je kunt een kolom op het overzicht laten zien door een vinkje voor de kolomnaam te zetten of verbergen door het vinkje voor de kolomnaam weg te halen. Maak je bijvoorbeeld geen gebruik van reacties op je pagina’s (dat doen de meeste sites niet), dan kun je die kolom verbergen.

Een plugin als Admin Columns geven je de mogelijkheid om meer voor jou belangrijke informatie in de lijst weer te geven. De namen van die informatie verschijnen dan ook in de scherminstellingen.

Onder de kolommen staat Paginering, het aantal items (in dit geval het aantal pagina’s) dat je in het pagina-overzicht te zien krijgt voor er meerdere pagina’s worden aangemaakt. Standaard staan er 20 pagina’s in het overzicht. Dit kun je verhogen, maar hou in de gaten dat dit overweldigend kan zijn. Klik na het veranderen van het aantal op de Toepassen knop.

Zijn er meer items dan het aantal in het vak, dan worden de overige items op een tweede, derde, of nog hogere pagina getoond. Je kunt navigeren tussen deze pagina’s via de paginanavigatie die rechtsboven in het scherm direct onder de Pagina’s zoeken knop verschijnt:

Paginanavigatie op de Pagina's pagina

Onder Weergavemodus kun je kiezen tussen:

 • compacte weergave (de standaard weergave), of
 • uitgebreide weergave, waarbij onder iedere paginanaam de pagina-opties staan:

  Uitgebreide weergave op de Pagina's pagina

Help

Naast de Scherminstellingen-tab staat de Help-tab. De Help knop geeft (een beetje) aanvullende informatie over het Pagina’s scherm, plus links
naar technische uitleg over het Pagina’s scherm en het Ondersteuningsforum van WordPress: Help tab op de Pagina's pagina

Nieuwe pagina

Naast de titel Pagina’s staan de Nieuwe pagina knop. Deze opent een nieuwe, lege pagina in de blok editor: Nieuwe pagina knop in de Pagina's pagina

Statusoverzicht

Direct onder de titel Pagina’s staat het statusoverzicht:

Pagina statusoverzicht op de Pagina's pagina

Het statusoverzicht toont:

 • Alle: het totale aantal pagina’s op de site.
 • Gepubliceerd: het aantal gepubliceerde pagina’s op de site, inclusief de gepubliceerde pagina’s met een wachtwoord.
 • Concept: het aantal pagina’s op de site die status Concept hebben en nog niet gepubliceerd zijn.
 • Wachtend: het aantal pagina’s op de site met status Wachtend die wachten op input van anderen en nog niet gepubliceerd zijn.
 • Privé: het aantal pagina’s op de site die zijn gepubliceerd met status Privé.
 • Prullenbak: het aantal pagina’s dat naar de prullenbak is verplaatst.

Zijn er geen pagina’s met een bepaalde status, dan staat deze status ook niet in het rijtje.

Klik je op één van de blauwe statusnamen, dan worden alleen de pagina’s die aan die status voldoen getoond.

Pagina’s zoeken

Rechtsboven, net onder de Scherminstellingen-knop en de Hulp-knop, staat de functie Pagina’s zoeken:

Pagina's zoeken optie op de Pagina's pagina

Zoek je een pagina of meerdere pagina’s, typ dan de term(en) die je zoekt in het vak naast de knop en klik op de Pagina’s zoeken knop.

Met behulp van deze functie kun je zoeken op een paginatitel, maar de functie is krachtiger dan dat. Pagina’s zoeken zoekt ook in de tekst en zelfs in de broncode van de pagina’s. Dit is erg handig wanneer je bijvoorbeeld een shortcode op een pagina hebt gezet en deze snel wilt vinden.

Onder de Pagina’s zoeken functie staat het aantal items in de lijst. Is er geen zoekopdracht uitgevoerd, dan staat hier het totale aantal pagina’s in de lijst. Na een zoekopdracht staat hier het aantal items dat aan die zoekopdracht voldoet. Wil je weer alle pagina’s laten zien, klik dan op Alle in het statusoverzicht.

Bulkacties

De Bulkacties functie (bovenaan en onderaan de pagina) laat je één pagina of van meerdere pagina’s tegelijk snel bewerken of in de prullenbak zetten:

wpgids paginas acties

Selecteer één of meerdere pagina’s door een vinkje in het vakje voor de paginatitel van de pagina’s te zetten. Klik op Bulkacties, selecteer een actie en klik op de Toepassen knop.

Het bewerken van gegevens van een aantal pagina’s tegelijk heet bulkbewerken, en kan erg handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een aantal pagina’s tegelijkertijd als subpagina’s onder een andere pagina wilt zetten.

Datumfilter

Het Datumfilter laat je de pagina’s oproepen die in een bepaalde maand gepubliceerd zijn.:

Datumfilter op de Pagina's pagina

Klik op Alle datums en er verschijnt een lijst met alle maanden waarin pagina’s zijn gepubliceerd. Klik op een maand om deze te selecteren en klik op de Filter-knop.

Ik denk dat het datumfilter bij pagina’s er staat omdat het ook bij berichten mogelijk is om op datum te filteren. Bij berichten kan het makkelijk zijn om te bekijken welke berichten er in een bepaalde maand zijn gepubliceerd, maar ik zie het nut van dit filter bij pagina’s niet.

Ik gebruik het zelf nooit.

Pagina-overzicht elementen

Ook het pagina-overzicht bestaat uit verschillende elementen. Ik vertel per element waar deze staat en waar het voor dient.

Kolomkoppen en sorteren

Je kunt het pagina-overzicht sorteren op een kolom waarvan de kolomtitel blauw (een link) is. Standaard staat het pagina-overzicht gesorteerd op het volgordenummer (standaard niet zichtbaar in de lijst).

Klik je op een kolomtitel, dan wordt de lijst oplopend gesorteerd (van klein naar groot) op de kolominhoud (er staat dan een naast de kolomnaam). Klik je nogmaals op dezelfde kolomtitel, dan wordt de lijst aflopen gesorteerd ( er staat dan een naast de kolomnaam).

Volgordenummers

De lijst staat standaard op volgorde van het volgordenummer. Dit volgordenummer kun je instellen in de instellingen zijbalk in de blok editor of wanneer je onder de naam van de pagina op Snel bewerken klikt.

In het pagina-overzicht zie je dit nummer standaard helaas niet. Met de hulp van een plugin als Admin Columns kun je – onder meer – het volgordenummer toevoegen aan het pagina-overzicht.

Je hoeft je niet druk te maken om de volgordenummers: je site werkt gewoon zoals het hoort. Ik vind het echter makkelijker werken wanneer de pagina’s in de volgorde van het menu staan.

Pagina-opties

Klik je op de titel van een pagina, dan opent de pagina in de blok editor. Beweeg je met je muis over de titel van een pagina, dan verschijnen onder de titel vier opties waarop je kunt klikken: Pagina-opties op de Pagina's pagina

Deze opties zijn:

 • Bewerken: opent de pagina in de blok editor.
 • Snel bewerken: opent het Snel bewerken scherm voor de pagina.
 • Prullenbak: verplaatst de pagina naar de prullenbak.
 • Bekijken: opent de pagina in de browser. Let wel: de pagina opent in dezelfde browsertab als je site. Wil je de pagina in een nieuwe tab bekijken, hou dan de Ctrl knop ingedrukt en klik op Bekijken.

Titel

De kolom Titel bevat de titel van de pagina’s. Is een pagina gewoon gepubliceerd, dan staat er niets achter de titel van de pagina (hierboven bijvoorbeeld Hoofdpagina). Zo niet, dan staat de status achter de titel:

 • Is een pagina nog niet gepubliceerd, dan staat er de status Concept.
 • Is een pagina privé gepubliceerd, dan staat er de status Privé.
 • Wacht een pagina op beoordeling door anderen, dan staat er de status Wachtend.
 • Is de pagina beschermd met een wachtwoord, dan staat er als status Beschermd met wachtwoord.

De statusnaam achter de titel maakt het voor jou als sitebeheerder eenvoudig om te zien wat de status van een pagina is.

Auteur

De kolom Auteur bevat de naam van de schrijver van de pagina. De auteurnaam is een link, en toont alle pagina’s die deze auteur heeft geschreven op de site.

Reacties

In de kolom Reacties () staat het aantal reacties dat de pagina heeft gekregen.

 • Staat er een lang streepje (—) dan heeft de pagina nog geen reacties gehad.
 • Staat er een gesprekswolkje met een getal, dan heeft de pagina het aantal reacties gehad dat in het wolkje staat.

Klik je op het wolkje, dan word je naar de Reacties pagina gebracht met daarin alle reacties op alleen deze pagina.

Datum

De kolom Datum toont de datum waarop de pagina is bijgewerkt of gepubliceerd.

Hiërarchie

Ook de hiërarchie van de pagina’s is direct zichtbaar in het pagina-overzicht, wat inhoudt dat je ziet welke pagina’s welke subpagina’s hebben.

In het voorbeeld heeft Hoofdpagina twee subpagina’s: Subpagina 1 en Subpagina 2. Subpagina 2 heeft ook twee subpagina’s: Subpagina 2.1 en Subpagina 2.2, wat eigenlijk subsubpagina’s zijn van Hoofdpagina.

Binnen de hiërarchie bepalen de volgordenummers de volgorde van de subpagina’s. De volgorde geldt hier alleen voor de subpagina’s onder een bepaalde hoofdpagina, en staat verder los van de volgorde van de overige pagina’s.