WordPress Gids

Pagina’s snel bewerken en bulkbewerken

Bijgewerkt tot WordPress versie 5.9.1

Via het Pagina’s scherm en het pagina-overzicht kun je een aantal gegevens van pagina’s bewerken zonder dat je hiervoor de blok editor hoeft te openen. Je kunt die gegevens voor één pagina aanpassen (snel bewerken) of de gegevens voor meerdere pagina’s tegelijk aanpassen (bulkbewerken).

Snel bewerken van één pagina

Je kunt een aantal belangrijke gegevens voor één pagina aanpassen in het pagina-overzicht. Beweeg hiervoor met de muis over de paginatitel van de pagina, en klik in de pagina-opties die verschijnen onder de paginatitel op Snel bewerken:

Snel bewerken op de Pagina's pagina

Heb je moeite met het hanteren van de muis, selecteer dan de pagina door een vinkje te zetten in het vakje vóór de paginatitel. Klik hierna linksboven op Bulkacties, klik op Bewerken, en klik dan op de Toepassen knop.

Het Snel bewerken scherm verschijnt op de plek waar de regel van de pagina staat:

Snel bewerken scherm op de Pagina's pagina

Je kunt de volgende gegevens aanpassen voor de geselecteerde pagina:

Titel

De paginatitel oftewel de naam van de pagina.

Slug

Het deel van de URL dat je pagina uniek maakt. Het vormt het laatste deel van de permalink voor de pagina, oftewel alles achter de domeinnaam in de URL.

Je kunt de slug handmatig veranderen in het veld en opslaan. Je kunt de slug ook opnieuw door WordPress laten samenstellen aan de hand van de titel van de pagina, mocht je deze veranderd hebben. Verwijder hiervoor de slug en klik op de Updaten knop.

Je kunt de slug niet zomaar zonder problemen aanpassen wanneer de pagina al wat langer bestaat. Waarschijnlijk staan er dan al links binnen je site en buiten de site naar de oude slug. Verander je de slug, dan moet je handmatig de links in je site aanpassen naar de nieuwe slug.

De links vanaf externe sites naar de slug kun je uiteraard niet zelf aanpassen, maar je kunt de oude slug wel laten doorverwijzen naar de nieuwe slug zodat de pagina wel wordt gevonden. Dit kan onder meer met een plugin als Redirection.

Datum

De datum en de tijd van de publicatie van de pagina. Vóór om staan de velden voor de datum (maand, dag, en jaar), na om staan de velden voor de tijd (uren en minuten).

De maand selecteer je uit een rij van maanden. Hou er bij het selecteren van de maand rekening mee dat het nummer van de maand eerst staat aangegeven, daarna de drie eerste letters van de naam van de maand. 09 – sep is september, en niet 9 september. Geloof me, ik ben ermee in de war geweest…

Auteur

In het auteursveld kun je de naam van de schrijver van deze pagina veranderen. Klik hiervoor op het vak achter Auteur en selecteer het account dat de auteur van de pagina moet worden.

Wachtwoord

Wil je de pagina met een wachtwoord beveiligen, dan typ je hier het wachtwoord. Is er al een wachtwoord voor de pagina, dan staat hier het wachtwoord. Dit wachtwoord kun je uiteraard veranderen.

Een pagina kan niet én een wachtwoord hebben én privé zijn. Heeft de pagina een wachtwoord en zet je een vinkje bij Privé, dan verdwijnt het wachtwoord.

Privé

Wil je de pagina privé publiceren, dat dus niet iedereen de pagina kan zien, zet dan een vinkje in het vakje bij Privé. Zoals hierboven gezegd, een privé pagina kan niet ook nog een wachtwoord hebben.

Hoofd

Wanneer de pagina een subpagina van een andere pagina is staat hier de naam van de hoofdpagina. Is de pagina geen subpagina, dan staat hier Hoofdpagina (geen hoofd). Wil je de hoofdpagina veranderen voor deze pagina, klik dan op het vak en selecteer de gewenste hoofdpagina voor deze pagina.

Volgorde

Het volgordenummer bepaalt waar in het pagina-overzicht de pagina staat. Je kunt de pagina in het overzicht verplaatsen door het volgordenummer aan te passen.

Het volgordenummer van de pagina’s is standaard niet zichtbaar op het pagina-overzicht. Met de hulp van een plugin als Admin Columns kun je – onder meer – het volgordenummer toevoegen aan het pagina-overzicht.

Reacties toestaan

Standaard laat WordPress geen reacties toe op pagina’s. Wil je dit toch voor een bepaalde pagina, dan kun je een vinkje zetten in het vakje voor Reacties toestaan. Wil je geen reacties en het vakje is al aangevinkt, dan kun je het vinkje verwijderen.

Status

De status van de pagina geeft aan of deze gepubliceerd is, een concept is of dat de pagina wacht op beoordeling.

Wil je voor deze pagina de status veranderen, klik dan op het vak achter Status en selecteer Gepubliceerd, Concept of Wachtend op beoordeling.

Annuleren en Updaten

Heb je wijzigingen aangebracht in het scherm, maar wil je deze toch niet doorvoeren, klik dan op de Annuleren knop. Heb je de nodige wijzigingen aangebracht en wil je deze opslaan, klik dan op de Updaten knop.

Bulkbewerken van meerdere pagina’s

Je kunt ook een aantal belangrijke gegevens voor meerdere pagina’s tegelijkertijd aanpassen in het pagina-overzicht. Dit zijn wel minder gegevens dan voor een enkele pagina omdat sommige gegevens specifiek voor een individuele pagina gelden.

Selecteer de pagina’s die je wilt aanpassen door een vinkje te zetten in het vakje voor de paginatitels. Klik hierna linksboven in het paginaoverzicht op Bulkacties, klik op Bewerken, en klik dan op de Toepassen knop.

Het Bulkbewerken scherm verschijnt bovenaan het pagina-overzicht:

Bulkbewerken scherm op de Pagina's pagina

Links in het Bulkbewerken scherm staan de namen van alle pagina’s die je hebt geselecteerd voor bulkbewerken.

De gegevens die je kunt veranderen voor meerdere pagina’s tegelijk zijn:

Auteur

In het auteursveld kun je de naam van de schrijver van deze pagina’s veranderen. Klik hiervoor op het vak achter Auteur en selecteer het account dat de auteur van de pagina’s moet worden.

Hoofd

Wil je de hoofdpagina veranderen voor deze pagina’s zodat ze subpagina’s worden van deze hoofdpagina, klik dan op het vak achter Hoofd en selecteer de gewenste hoofdpagina voor deze pagina’s.

Reacties

Standaard staat het toestaan van reacties uit voor pagina’s. Wil je voor deze pagina’s reacties toestaan, klik dan op het vak achter Reacties en selecteer Toestaan of Niet toestaan.

Status

De status van een pagina geeft aan of deze een concept is, een gepubliceerde pagina is, of deze privé gepubliceerd is, en of de pagina wacht op beoordeling. Wil je voor deze pagina’s de status veranderen, klik dan op het vak achter Status en selecteer Gepubliceerd, Privé, Wachtend op beoordeling of Concept.

Annuleren en Updaten

Heb je wijzigingen aangebracht in het scherm, maar wil je deze toch niet doorvoeren, klik dan op de Annuleren knop. Heb je de nodige wijzigingen aangebracht en wil je deze opslaan, klik dan op de Updaten knop.